CRYO XC™ Anthracite Pressurized
CRYO XC™ Anthracite Non-Pressurized

Dodávatelia dusíka

Nájsť vhodného dodávateľa tekutého dusíka je kľúčovým predpokladom pre správne fungovanie kryosáun a kryogénnych zariadení. Preto je dôležité spolupracovať so spoľahlivými partnermi, ktorí sú schopní uspokojiť potreby zákazníka, či už potrebujú menšie kapacity LN2 používané pri lokalizovanej kryoterapii alebo väčšie kapacity používané pri celotelových kryosaunách.

Nejde o ťažko dostupnú látku, nakoľko LN2 sa bežne používa v strojárskom priemysle napríklad pri chladení či zváraní. Je však dôležité nájsť tú správnu ponuku kvapalného dusíka, aby prevádzka kryosauny bola čo najhospodárnejšia.

Naša firma spolupracuje s dodávateľmi dusíka po celom svete (viď logá firiem našich zahraničných dodávateľov), a preto vám s hľadaním vhodného dodávateľa vieme spoľahlivo pomôcť.

Všetky logá značiek zahraničných dodávateľov rešpektujú autorské práva a sú výhradným vlastníctvom príslušných spoločností.

Logo of BOC with mother company Linde Group
AirLiquide logo
Linde Logo
Praxair Logo
SIAD Logo

Podpora CRYONiQ

V prípade akýchkoľvek otázok o kontrole kvality, certifikácii a štandardoch kvality nás kontaktujte na adrese support@cryoniq.sk