Najčastejšie otázky od používateľov kryosáun

Základy celotelovej krytoterapie

Čo je kryoterapia a ako funguje ?

Pred vstupom

Pre koho je kryoterapia určená a ako sa na procedúru pripraviť ?

Počas procedúry

Skúsenosti s CRYO XC™

Výhody

Aké sú hlavné prínosy kryoterapie ?

ďalšie často kladené otázky

Rôzne

Lokálna / bodová kryoterapia

Čo je lokálna kryoterapia a ako sa používa ?

Základy celotelovej krytoterapie

1. Čo je celotelová kryoterapia?

Celotelová kryoterapia je proces, pri ktorom je ľudské telo vystavené extrémnemu chladu, najčastejšie sa deje vo vnútri kryosauny alebo kryokomory. Účelom celotelovej kryoterapie je maximalizácia možnosti rýchlej a lepšej reakcie na zranenie, zvýšenie dlhodobej kondície tela a pozitívne estetické účinky na pokožku. Pojem kryoterapia pôvodne pochádza z gréckych slov “cryo”, čo znamená chlad a “terapia”, teda liečba. Pozitívne účinky kryoterapie sú využívané už stovky rokov, ale jej absolútny potenciál bol objavený len nedávno.


Na základe štúdií o liečebných vplyvoch kryoterapie a bezpečnosti pri aplikácii spolu s dlhoročnými skúsenosťami môžeme teraz plne využiť extrémne podmienky, ktoré sa dosahujú vo vnútri kryosauny či kryokomory. Počas procedúry je telo vystavené extrémnym teplotám, výsledkom čoho je dojem, že dochádza k hypotermii (stavu, pri ktorom teplota jadra tela klesá pod normálnu úroveň 36,7 °C). Následne mozog spustí reakciu, ktorá chráni telo pred hypotermiou, a to tak, že zužuje krvné cievy v periférnych častiach tela. Tento proces sa označuje ako vazokonstrikcia.

Akonáhle sa skončí procedúra a telo si privykne na bežné teplotné podmienky mimo kryosauny, dochádza k uvoľneniu ciev a svalov a tým k ich lepšiemu prekrveniu. Vznik podchladenia je nemožný, nakoľko procedúra trvá maximálne 3 minúty, čo je limit potrebný na spustenie pozitívnych účinkov. Celotelová kryoterapia urýchľuje zotavenie zranení a prispieva k zlepšeniu zdravotného stavu pri niektorých ochoreniach.

Čítať viac

2. Je celotelová kryoterapia bezpečná?

Procedúra sa vykonáva v kontrolovanom prostredí našej kryosauny a klienti sú celý čas monitorovaní bezpečnostnými opatreniami a vyškoleným personálom. Naše kryoterapeutické zariadenia spĺňajú normy ochrany zdravia a bezpečnosti v desiatkach krajín, čoho dôkazom je, že naše zariadenia využívajú klienti vo viac 30-tich rôznych krajinách sveta.


Všetky naše kryoterapeutické zariadenia v našej ponuke spĺňajú prísne európske normy založené na značke CE. 90% použitých komponentov vyhovuje UL, zvyšných 10% vyhovuje požiadavkám CE. V miestach, kde využívajú naše zariadenia, odporúčame posúdenie rizika (najmä pri skladovaní a používaní LN2), ktoré sa vykoná ešte pred inštaláciou zariadenia, aby sa zabezpečilo, že sú splnené všetky predpisy.

Všetci prevádzkovatelia kryoterapeutických zariadení musia dodržiavať pokyny pre bezpečnú prevádzku. V našich kryosaunách sa denne vykonáva viac ako 10 000 procedúr s perfektnými bezpečnostnými výsledkami.

Čítať viac

3. Prečo používame kvapalný dusík (LN2), nie je škodlivý?

Dnes sú takmer všetky kryogénne zariadenia založené na chladiacej kvapaline nazývanej tekutý dusík. Ten spĺňa niekoľko atribútov, ktoré z neho robia ideálnu chladiacu kvapalinu pre použitie v kryozariadenia. Prvým je jeho prítomnosť v atmosfére (asi 77%), je ho teda možné ľahko získavať zo vzduchu stláčaním do kvapalnej formy. Po druhé, kvapalný stav dusíka umožňuje jeho jednoduché skladovanie.


Teplota varu je -196 °C, vďaka čomu tekutý dusík rýchlo dosahuje extrémne nízke teploty. Tretím dôvodom je jeho distribútorská dostupnosť. Štvrtý dôvod sú existujúce usmernenia týkajúce sa bezpečnosti, aplikácie a manipulácie s tekutým dusíkom v praxi, ktoré zabezpečujú bezpečné používanie takmer za každých okolností. Preto je využívanie tekutého dusíka v extrémnych teplotách bezpečné a zároveň jednoduché.
Čítať viac

Pred vstupom

1. Aké riziká sú spojené s celotelovou kryoterapiou?

Všeobecne platí, že kryoterapia je veľmi bezpečná a dobre tolerovaná, najmä ak je vykonávaná vyškoleným personálom. Najčastejšie riziká spojené s kryoterapiou možno nájsť na zozname kontraindikácií, najväčšie riziká celotelovej kryoterapie však súvisia s kardiovaskulárnym systémom,


preto sa pacientom s ochoreniami srdca a ciev odporúča konzultácia s lekárom. Ďalšie potenciálne riziko súvisí so schopnosťou ovplyvniť krvný tlak, ktorý sa však za normálnych okolností vráti do bežného stavu hneď po ukončení procedúry. Ďalšie riziká zahŕňajú alergické reakcie ako sčervenanie či popálenie pokožky, sú však veľmi zriedkavé a možné iba vtedy, ak klient trpí ochorením pokožky a prípadné škvrny či citlivé miesta na tele sú vystavené extrémnym teplotám dlhšiu dobu (viac ako je odporúčaný časový limit procedúry).
Čítať viac

2. Pre koho celotelová kryoterapia nie je vhodná?

Kontraindikácie na celotelovú kryoterapiu zahŕňajú: tehotenstvo, vysoký krvný tlak, nestabilný koronárny syndróm, srdcovú arytmiu, všetky ochorenia kardiovaskulárneho systému, srdcové implantáty, arteriálne problémy,


hlbokú žilovú trombózu, mozgové príhody, záchvaty, rakovinu, ochorenia močových ciest, poruchy pľúc, nedostatok červených krviniek, infekcie, alergiu na chlad. Vstup klientov mladších ako 18 rokov vyžaduje predchádzajúci súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu.

Klientom odporúčame konzultáciu u svojho lekára, aby vylúčil akékoľvek kontraindikácie súvisiace so zdravotným stavom.

Čítať viac

3. Komu je celotelová kryoterapia odporúčaná?

Celotelová kryoterapia je určená najmä pre športovcov a aktívnych ľudí, ktorí hľadajú spôsob ako posilniť svaly a vhodný spôsob regenerácie. Kryoterapia je vhodná aj pre klientov po úrazoch, zraneniach a ľudí trpiacich trvalými chronickými bolesťami a zápalmi.


Kryoterapia sa tiež využíva ako podporná terapia u ľudí s cieľom schudnúť a známe sú aj jej kozmetické účinky na pokožku. Mnohí klienti používajú celotelovú kryoterapiu ako súčasť svojho pooperačného zotavenia a odstránenia bolestí bez nežiaducich vedľajších účinkov.
Čítať viac

4. Je celotelová kryoterapia komfortná?

Procedúry sú vždy komfortné, aj keď veľmi chladné. Najdôležitejším aspektom je absolvovanie kryoterapie v bezpečnom prostredí a zariadení s vyškoleným operátorom.


Iba tak pocíti klient všetky benefity kryoterapie bez akéhokoľvek zranenia či nepohodlia. Pri procedúrach v našej kryosaune pôsobí na klienta suchý vzduch, preto sú pohodlnejšie ako procedúry v zariadeniach fungujúcich na báze vlhkého vzduchu.
Čítať viac

Počas procedúry

1. Aké ochranné pomôcky sa používajú počas procedúry?

Operátori CRYO XC™ poskytnú klientom suché ponožky, rukavice a ochrannú obuv. Mužom sa počas procedúry odporúča nosiť spodnú bielizeň, dámy môžu mať na sebe v prípade potreby krátke nohavice a tielko.


Počas procedúry však klient nesmie mať na sebe žiadne šperky.
Čítať viac

2. Ako funguje samotný kryoterapeutický proces?

Systém kryosauny transformuje kvapalný dusík na extrémne chladnú paru, ktorá vstupuje do kabíny s cieľom znížiť povrchovú teplotu pokožky klienta v priebehu 1,5 – 3 minút.


Receptory na pokožke rozpoznávajú túto extrémnu zmenu teploty a vysielajú do mozgu výstražný signál, ktorý následne stimuluje obranné funkcie tela a spustí uvoľňovanie protizápalových látok a endorfínov do krvného obehu. Účinky sa začínajú dostavovať hneď po tom, čo klient opustí kryosaunu a telo sa vráti do bežného stavu.
Čítať viac

3. Čo cíti klient po procedúre?

Počas procedúry je telo stimulované k uvoľňovaniu endorfínov, ktoré telo dobíjajú energiou. Účinky každej kryoterapeutickej procedúry trvajú približne 4 až 5 hodín.


Procedúra môže zmierniť bolesť v kĺboch a poškodených oblastiach a klient môže okrem iného pociťovať aj zlepšenie spánkového režimu.
Čítať viac

4. Môže fyzická aktivita zlepšiť efekt procedúry?

Klientom sa po procedúre odporúča niekoľkominútová (10-15 min) fyzická aktivita (stacionárny bicykel, bežecký pás a pod.), ktorá vyvolá rýchlejší proces vazodilatácie, teda rozšírenia ciev a následne lepšie prekrvenie tela a orgánov. Toto nie je možné uskutočniť napr. po procedúre v ľadovom kúpeli.

5. Je potrebné sa pred procedúrou alebo po nej osprchovať?

Pred procedúrou ani po nej nie je nutné osprchovať sa. Klienti zostávajú počas celého trvania procedúry v suchom a čistom prostredí.

6. Aký je optimálny počet procedúr?

Počet procedúr sa líši v závislosti od očakávaných výsledkov, ale skúsenosti ukazujú, že procedúry prinášajú väčší prínos, keď sú po sebe nasledujúce, napríklad 5 až 10 procedúr počas jedného týždňa alebo dvoch. Po prekročení počiatočného obdobia väčšina klientov zvyčajne pokračuje v počte jedna procedúra týždenne.

Výhody

Bojuje so zápalmi

Vďaka lekárskym odborníkom dokážeme dnes lepšie pochopiť účinky kryoterapie na chronické zápaly.


Vďaka lekárskym odborníkom dokážeme dnes lepšie pochopiť účinky kryoterapie na chronické zápaly. S rastúcim počtom štúdií boli totiž schopní identifikovať základné príčiny ich vzniku. Celotelová kryoterapia sa preto v niektorých prípadoch využíva ako doplnková terapia na zmiernenie zápalu.
Čítať viac

Metabolizmus

Základný princíp celotelovej kryoterapie spočíva v obrannej reakcii tela na extrémny chlad, čo vyvoláva dočasnú ilúziu, že telo sa dostáva do stavu podchladenia (hypotermie).


Telo preto stále pracuje na zachovaní svojej vnútornej teploty. Tento proces následne štartuje a zrýchľuje metabolizmus a môže tak mať pozitívny vplyv na jeho fungovanie.
Čítať viac

Športová príprava

V rámci športovej prípravy sa odporúčajú pravidelne opakované procedúry, ktoré znižujú riziko vzniku zápalu, zlepšujú kondíciu a prispievajú k celkovému zvýšeniu energie tesne pred tréningom alebo športovým výkonom.


Kryoterapia po tréningu zase prispieva k urýchleniu zotavovania svalov a obnovuje hladinu energie po vysoko intenzívnom tréningu.
Čítať viac

Celotelová kryoterapia a športy

Celotelová kryoterapia je vhodná ako pre profesionálnych, tak i pre amatérskych športovcov. Kryoterapia v rôznych formách sa používa v športovom priemysle po celé desaťročia a stále sa teší obľube.


V súčasnosti môže kryoterapia poskytnúť okamžitú a účinnú úľavu športovcom, ktorí pri športe utrpeli zranenia alebo tým, ktorí potrebujú zostať v hre.
Čítať viac

ďalšie často kladené otázky

1. Čo ak mi býva často chladno?

Ak vám často býva chladno a nie ste práve fanúšikom chladu, kryoterapia pre vás môže predstavovať výzvu. Pravidelnými procedúrami však zlepšíte svoju citlivosť na chlad a jeho znášanlivosť. Počas kryoterapie navyše extrémny chlad preniká len cez povrch pokožky, takže sa nedostáva hlbšie do svalov. Po procedúre preto môžete pociťovať jemné chvenie spôsobené chladom. Vystavením celého tela extrémnym teplotám pozitívne ovplyvňuje krvný obeh.

2. Môže klient prechladnúť počas procedúry?

Nie. Okamžitý vplyv nízkych teplôt počas procedúry znižuje iba povrchovú teplotu tela a nemá negatívny vplyv na zdravie klienta. Naopak, kryoterapia pôsobí tak, že telo aktivuje do reakcie, ktorá vedie k posilneniu imunitného systému a vo všeobecnosti znižuje frekvenciu a intenzitu ochorení.

3. Môžu podstúpiť procedúru aj osoby trpiace klaustrofóbiou?

Áno. Kryosauna CRYO XC je ideálnym zariadením pre klientov trpiacich klaustrofóbiou, nakoľko hlava klienta zostáva mimo kabíny, a teda umožňuje klientovi a operátorovi spolu komunikovať počas celej procedúry.


Dvere kabíny sa zatvárajú iba pomocou magnetov, preto nemôže dôjsť k ich uzamknutiu a operátor je zároveň prítomný počas celej procedúry, aby dozeral na klientovo pohodlie.
Čítať viac

4. Aký je rozdiel medzi kryoterapiou a ľadovým kúpeľom?

Celotelová kryoterapia má za následok veľmi odlišnú reakciu tela ako je to v prípade ľadového kúpeľa. V kryosaune dochádza ku krátkemu (3 minúty) ale intenzívnemu ochladeniu suchým vzduchom, ktoré vplýva len na receptory v horných vrstvách kože.


To spôsobí, že mozog obmedzí prietok krvi do končatín a udržuje väčšinu krvi v jadre tela. Celotelová kryoterapia spôsobuje, že telo do krvi uvoľňuje protizápalové proteíny a endorfíny, čo má za následok jej nadmerné obohatenie. V pätnásťminútovom ľadovom kúpeli dochádza k nahrnutiu krvi do končatín, čo vedie k zníženiu teploty v celom tele.
Čítať viac

5. Ako sa môžem spojiť s vašimi klientami?

Ak by ste sa chceli poradiť s užívateľmi celotelovej kryoterapie o jej účinkoch alebo vybavení, navštívte našu referenčnú sekciu alebo našu interaktívnu mapu s kontaktnými údajmi našich zákazníkov.

Lokálna / bodová kryoterapia

Čo je lokálna kryoterapia a ako sa používa?

Lokálna kryoterapia je určená na krátkodobú lokálnu/bodovú liečbu špecifických bodov na tele (tvár, kĺby atď.). Využíva prúd extrémne chladného vzduchu s teplotou od -110 °C do -150 °C.


Každá oblasť je chladu vystavená v trvaní približne 1 až 3 minút, pričom bežná doba celej procedúry je 10 až 15 minút.

V dôsledku maximálnej teploty (do -150 °С) si lokálna kryoterapia vyžaduje skúseného operátora, ktorý dokáže dosiahnuť potrebný stupeň ochladzovania v závislosti od vzdialenosti trysky k exponovanej koži (každý centimeter prúdu znamená zvýšenie teploty o 50 až 80 °C) a prietok.

Čítať viac

Využitie:

– Kozmetológia – chladivé masáže, odstraňuje celulitídu, bojuje proti akné, rieši problémy s lupinami;
– Dermatológia – riešenie problémov s psoriázou, ekzémom;


– Neuropatológia – bojuje proti zápalu a zmierňuje poškodenie nervových zakončení;
– Používané fyzioterapeutmi a špecialistami na regeneráciu po športových aktivitách a pri liečbe zranení;
– Môže byť použitá na liečbu popálenín;
– Liečba po operáciách;
Čítať viac

Účinky

– Liečba akútnej a chronickej bolesti, uvoľnenie kŕčov a záchvatov;
– Odstránenie zápalu a vnútornej akumulácie tekutín;


– Regulácia svalového tonusu;
– Zlepšenie mobility;
– Posilnenie imunity;
– Zlepšenie krvného obehu;
– Regenerácia tkaniva;
Čítať viac

Výhody lokálnej kryoterapie

– Dlhodobé účinky ako napríklad zvýšený prietok krvi v určitých oblastiach tela, niekedy okamžite viditeľné sťahovanie kože, intenzita liečby;
– Schopnosť využívať liečbu s väčším zameraním na konkrétnu časť tela často nie tak efektívne prístupnú s iným kryoterapeutickým zariadením;


– V niektorých prípadoch môže pomôcť znížiť alebo úplne odstrániť potrebu medzikamentóznej liečby;
– Liečba je pohodlná a nepredstavuje žiadne riziká pri obsluhe kvalifikovanými operátormi. Lokalizovaná alebo bodová kryoterapia nemá žiadne vedľajšie účinky (okrem klientov s alergiou na chlad);
– Procedúra trvá 10-15 minút a nevyžaduje rozsiahlu prípravu zariadenia alebo klienta, čo ponúka veľkú flexibilitu;
Čítať viac

Podpora CRYONiQ

Potrebujete pomoc s niečím iným?
Kontaktujte nás.